Groepen binnen DBpedia

DBpedia is een open community project en verwelkomt iedereen die wil bijdragen. De leden van de DBpedia community overleggen met elkaar via de volgende kanalen:

Mail-lijsten

We horen graag je mening over DBpedia en staan open voor ideeën ter verbetering.

Koppel terug naar de mail-lijst DBpedia-discussion. Deze mail-lijst is het belangrijkste forum voor discussies over DBpedia.

Als je liever alleen op de hoogte wilt blijven over wat er rondom DBpedia gebeurt, dan kun je je abonneren op onze minder frequente mail-lijst DBpedia-announcements.

Een overzicht van alle mail-lijsten is hier te vinden.

Community bijeenkomsten

DBpedia community bijeenkomsten worden regelmatig, doorgaans twee keer per jaar, georganiseerd:  Bekijk de datums en wat er op het programma staat of heeft gestaan.

Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit van de data in DBpedia te verbeteren kunnen wij niet zonder jouw terugkoppeling.

 • Heeft zich enig probleem voorgedaan  bij het laden van de datasets? Wat was dat voor probleem?
 • Heb je in de data onjuiste klassen of properties gezien? Welke waren dat?
 • Heb je nog vermeldingen gezien van maten en gewichten die niet meegenomen zijn? Of muntsoorten enz.?
 • Zijn er problemen geweest bij het doorlopen van lijsten? Waar was dat?

Wij proberen de datasets uitgebreid te analyseren, maar er ontsnappen altijd dingen aan de aandacht. Daarom hebben wij de ondersteunig nodig van gebruikers en van de community om te komen tot een betere extractiecyclus voor de data in DBpedia. 

Help ons door een beschrijving van het ontdekte probleem naar DBpedia bugtracker te sturen.

Graag meesturen:

 • de dataset waarin je het probleem gevonden hebt;
 • de triples waarom het gaat;
 • een beschrijving van het probleem, en 
 • hoe de oplossing er volgens jou uit moet zien

Wij zullen proberen met een oplossing te komen door de algoritmen voor de extractie aan te passen, en door zo spoedig mogelijk de betreffende datasets in hun verbeterde vorm te publiceren. 

Een nuttig hulpmiddel voor het stress-testen van het extractieproces is de Random DBpedia Page.

Ontwikkeling

Het DBpedia Extraction framework probeert zoveel mogelijk informatie uit Wikipedia te halen. Er zijn echter tal van wetenswaardige feiten in Wikipedia die om uiteenlopende redenen niet naar DBpedia overgezet zijn.

Het extractieraamwerk kan gemakkelijk worden uitgebreid. Het is ook mogelijk om dit zelf te doen, zodat de data die jou interesseren in de volgende release van DBpedia terecht komen. Het proces om een nieuwe extractor te installeren en in te richten wordt beschreven op de pagina's van de Famework documentation.

Je kunt ook een feature request sturen naar Sourceforge. Houd echter daarbij in gedachten, dat Sourgeforge voor het grootste deel  drijft op vrijwilligers en dat het soms een tijdje duurt voordat zo'n request wordt uitgevoerd. 

Mappings Wiki

Met ingang van de DBpedia 3.5 release hebben wij een Mappings Wiki  geintroduceerd voor het schrijven en bewerken van infobox mappings, of voor het aanpassen van de DBpedia ontologie. Hiermee kunnen dataliefhebbers zelf de mappings definieren voor de infoboxen van hun keuze, en de ontologie van DBpedia uitbreiden met klassen en/of properties. Omdat het Wiki-mechanisme inmiddels verouderd is, wordt binnenkort overgeschakeld naar een mapping omgeving op basis van RML. Ook circuleert er een voorstel voor een strakkere opzet van de ontologie.

Blog

Er is ook een Blog waar het DBpedia project kan worden becommentarieerd.

Facebook Group

Er bestaat een Facebook site en een Facebook Group gewijd aan DBpedia.

DBpedia Consulting

Zo nu en dan ontvangen wij verzoeken om betaalde ondersteuning voor het werken met de datasets van DBpedia, of om advies over het Semantisch Web in het algemeen. Heeft u een dergelijk verzoek,stuur dan een mail naar Sören Auer, Chris Bizer, of OpenLink Software.

Groepen

Je kunt DBpedia Groepen financieel ondersteunen via Donaties aan de DBpedia Association.

Effectief samenwerking in een open-source project is eerder een kunst dan een geregeld proces. Een van de belangrijkste obstakels voor een goede samenwerking is de communicatie:

 • het bepalen van gezamenlijke doelen
 • het vermijden van dubbel werk door goede afspraken
 • gebruik maken van een betrouwbare infrastructuur om miscommunicatie te vermijden
 • het bekend maken van de resultaten van je werk aan de hele community

We hebben een prodedure gemaakt om een DBpedia Groep op te richten. Vraag hierom als je geinteresseerd bent. Bij een correct gevolgde procedure zal de DBpedia Association .de nieuwe groep ondersteunen.

Doelstellingen van een groep

Ruwe consensus en werkafspraken

Hoe een groep op te richten

 1. Nieuwe groepen moeten eerst met de andere leden van DBpedia worden besproken. Er moet overeenstemming zijn via een maildiscussie of in een bijeenkomst over wat de doelstelling van een groep is en hoe zij denkt die te bereiken 
 2. Kies de meest geschikte naam uit deze lijst
 3. Begin een wiki pagina als onderdeel van http://dbpedia.org/coop/
 4. Maak die pagina bekend zodat mensen zich kunnen aanmelden bij de groep