1st CLARIAH Tech Day

March 28, 2018 - 1:30pm to April 18, 2018 - 1:30pm in Amsterdam, Netherlands, Categories: Meetings

In de middag is één van de sessies gewijd aan CLARIAH en DBpedia. Dit gaat deels over het consortium (KB, Huygens ING, IMEC Gent, VU Amsterdam) dat vorig jaar deel is gaan uitmaken van het Nederlandstalig chapter van DBpedia. Dit is een organisatorische versterking, en het logische vervolg hierop is de vraag waarvoor die versterking zal moeten worden ingezet. Victor de Boer en Gerard Kuys gaan in op vragen over kwaliteitsverbetering van de data in DBpedia. over het proces dat moet leiden tot een nieuwe versie van de ontologie, etc.

Tijdens deze sessie zal ook de vraag besproken worden, hoe DBpedia een rol kan spelen in het wetenschappelijk onderzoek en hoe de samenwerking tussen CLARIAH en DBpedia hechter kan worden gemaakt.