Waar kan ik meer lezen over DBpedia Spotlight?

Lees het artikel 'DBpedia Spotlight: Shedding Light on the Web of Documents' door Mendes P.N., Jakob M., García-Silva A., Bizer C.

Category: