CLARIAH Tech Day

Op 29 maart was de eerste CLARIAH Tech Day. CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt, die bedoeld is om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Op de Tech Day konden deelnemers aan CLARIAH specifieke onderwerpen over die infrastructuur presenteren en groepsgewijs bespreken.

 

Afstemmen van grootschalige dataverzamelingen

DBpedia zoekt naar manieren om de gegevens van de grote dataverzamelingen op internet inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Een goede manier om dit te doen is om voor bepaalde groepen gegevens uit de infoboxen van Wikipedia te onderzoeken welke velden niet zijn ingevuld, en of deze misschien met behulp van andere databronnen kunnen worden aangevuld.

 
Subscribe to Front page feed