Events

Wie gebruikt DBpedia?

Het Nederlandstalig Chapter van DBpedia is een onderzoek begonnen om te inventariseren welke gebruikers DBpedia nu precies heeft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Frank Walraven van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Basis van het onderzoeksmateriaal vormen de logbestanden, maar het blijkt wenselijk om deze gegevens aan te vullen met een gebruikersonderzoek. De enquete waarmee wij hopen aanvullende gegevens te verzamelen is te vinden op https://goo.gl/forms/8Y1UAAMJhWnbxoBp2

 

CLARIAH Tech Day

Op 29 maart was de eerste CLARIAH Tech Day. CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt, die bedoeld is om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Op de Tech Day konden deelnemers aan CLARIAH specifieke onderwerpen over die infrastructuur presenteren en groepsgewijs bespreken.

 
Subscribe to RSS - Events