Afstemmen van grootschalige dataverzamelingen

February 02, 2018 by Gerard Kuys, Categories: Classification, Inter-linkage, Tools

DBpedia zoekt naar manieren om de gegevens van de grote dataverzamelingen op internet inhoudelijk op elkaar af te stemmen. Een goede manier om dit te doen is om voor bepaalde groepen gegevens uit de infoboxen van Wikipedia te onderzoeken welke velden niet zijn ingevuld, en of deze misschien met behulp van andere databronnen kunnen worden aangevuld.

DBpedia heeft in principe de software om dit te doen. Deze software is getest en gunstig ontvangen, maar behoeft nog completering voor enkele onderdelen. Afgelopen jaar heeft de DBpedia Association voor dit doel het project GlobalFactSync opgetuigd en bij Wikimedia hiervoor een budget aangevraagd. Ter ondersteuning van dit project loopt nu een verzoek om bijval binnen de Wikipedia community.