CLARIAH Tech Day

April 03, 2018 by Gerard Kuys, Categories: Events

Op 29 maart was de eerste CLARIAH Tech Day. CLARIAH is een nationaal project dat een digitale infrastructuur ontwerpt, die bedoeld is om grote hoeveelheden data en software uit verschillende geesteswetenschappelijke disciplines aan elkaar te koppelen en digitaal doorzoekbaar te maken. Op de Tech Day konden deelnemers aan CLARIAH specifieke onderwerpen over die infrastructuur presenteren en groepsgewijs bespreken.

CLARIAH beschouwt DBpedia als een infrastructuur voor algemene kennis. Partijen werkzaam in de Digital Humanities kunnen van DBpedia gebruik maken als een soort van gemeenschappelijk referentiebestand. Om DBpedia in deze rol te ondersteunen is twee jaar geleden het Memorandum of Understanding ondertekend, dat deze ondersteuning in afspraken vastlegt. En nu dan ondersteuning in de vorm van een plaats op de agenda van de Tech Day.

Twee onderwerpen dienden daarbij volgens de agenda onderwerp van bespreking te zijn: wat is de bijdrage die de Nederlandse community van vrijwilligers tot dusver aan DBpedia geleverd heeft, en waar liggen de mogelijkheden voor een verdergaande samenwerking tussen CLARIAH en DBpedia. Gerard Kuys, presentator vanuit de Nederlandstalige DBpedia, verkoos om het te hebben over de ontwikkeling van de Nederlandstalige DBpedia als gezamenlijke onderneming, niet alleen die van de community van vrijwilligers. Hij schetste de algemene ontwikkeling van DBpedia, van community-driven initiatief naar een organisatie met een formele structuur, de DBpedia Association. Aan de orde kwamen vragen als: waarvoor is DBpedia bedoeld, wie maakt van DBpedia gebruik, wat zijn de gebreken die DBpedia plagen (en wat wordt daaraan gedaan), en wat heeft DBpedia de Linked Data gemeenschap te bieden.

Vanwege de afwezigheid van Victor de Boer, die de brug had kunnen slaan tussen DBpedia en CLARIAH, kwam bespreking van de mogelijke verbanden tussen beide niet goed van de grond. Wel gingen de aanwezigen nader in op de relatie tussen DBpedia en Wikidata. Welke van de twee is voor welke situatie het meest geschikt? Lezers van dit verslag zij verwezen naar het vergelijkende overzicht van de hand van Daniel Ringler en Heiko Paulheim, One Knowledge Graph to Rule them All? Analyzing the differences between DBpedia, Yago, Wikdata & co. (2017), https://github.com/dringler/KnowledgeGraphAnalysis/blob/master/paper/knowledge_graphs.pdf