DBpedia levert RDF dumps voor Wikidata

May 23, 2015 by dbpedia_admin, Categories: Dataset releases, SPARQL endpoint

Na een vroeg prototype dat al eerder was aangekondigd, komt de DBpedia Association nu met een geïntegreerde RDF dump met de gegevens van Wikidata. Deze dump is gebaseerd op de links naar Wikidata die bij verreweg de meeste DBpedia resources gegeven worden.
(Let wel: deze dumps staan geheel los van de officiële RDF Dump die door Wikidata worden geleverd.)

Wij leveren:

Uitgaande van de Wikidata dump van maart zijn we erin geslaagd uit de DBpedia-ontologie om meer dan 1 miljard triples op te halen. Dit komt overeen met 8,5 miljoen entiteiten van een klasse uit de DBpedia-ontologie en met 48 miljoen entiteiten van een klasse uit één van de gelinkte externe datasets. Er zijn daarnaast 6,4 miljoen geometrieën en 1,5 miljoen onderschriften bij beeldmateriaal. Een volledig verslag van deze link-operatie is te vinden in het document http://svn.aksw.org/papers/2015/ISWC_Wikidata2DBpedia/public.pdf .

De code waarmee de gegevens uit Wikidata en DBpedia zijn geëxtraheerd is volledig geïntegreerd in het Information Extraction Framework van DBpedia. Wij zijn benieuwd naar de bevindingen van alle gebruikers, die kunnen helpen bij het verder verbeteren van de mappings van DBpedia naar Wikidata. Zie voor de geconstateerde hiaten in deze mappings http://mappings.dbpedia.org/server/ontology/wikidata/missing/ .

Met vriendelijke groet,

,Ali Ismayilov, Dimitris Kontokostas, Sören Auer, Jens Lehmann, Sebastian Hellmann