De meent rukt op in internetland

August 14, 2018 by Gerard Kuys, Categories: Open Positions

Er was deze zomer even een rimpel door de media. Na een reeks ego's kwam 'Zomergasten' van de VPRO nu met het inhoudelijke verhaal van Marleen Stikker, directeur van De Waag in Amsterdam. Het verhaal van Stikker, dat de vinger legde op het overheersen van exploitatiemodellen voor data op internet, viel ook nog eens goed bij een deel van de spraakmakende gemeente. Vanuit het gezichtspunt van DBpedia is daarvan vooral interessant het pleidooi dat Stikker hield voor 'de meent' in internetland, vaker bekend onder de naam Commons. Commons is een vorm van gebruiksrecht, dat door degene die daarover kan beslissen voor data op internet wordt toegekend aan het brede publiek. Dit gebeurt zonder dat daarmee de rechten op die data worden vervreemd. 

Bron: WikipediaVanwege zijn nauwe band met Wikipedia is DBpedia natuurlijk heel erg van de Commons. Data en informatie behoren ter beschikking te staan van ieder die er een goede toepassing voor weet. Dat hoeft zich niet te beperken tot encyclopedische data, zoals nu nog het geval is met DBpedia. Vanaf het moment dat voldoende geborgd is, dat ieder persoon precies zoveel van zijn persoonsgegevens openbaar maakt als hij of zij voor een bepaald doel wenselijk acht, hoeft de informatie op een platform als DBpedia niet beperkt te blijven tot gepubliceerde informatie. Je zou dan ook kunnen doorlinken naar stukken die alleen onder bepaalde voorwaarden raadpleegbaar zijn, bijvoorbeeld in een archief. Het is tijd om over dergelijke ontwikkelingen nu al na te denken. 

Voor de liefhebbers van het wijdse perspectief was er eind oktober ook nog het Brainwash festival in Amsterdam. Dit opende met een vertoog van Paul Mason, schrijver over het onderwerp 'Werk en automatisering in de 21e eeuw'. Mason schetste een beeld van internet, dat door de grote monopolisten als Google, Amazon, Apple en Facebook wordt verkaveld om digitale informatie te gebruiken voor hun verdienmodel. Als je niet wilt, aldus Mason, dat binnenkort elk stukje relevante informatie wordt bewaakt door een poortwachter die om geld vraagt, dan zul je moeten investeren in Open Data en in gemeenschappelijke datadepots, de Commons dus. Paul Mason in de Zuiderkerk op het Brainwash festival