Stappen voor een nieuwe infrastructuur voor DBpedia

October 30, 2018 by Gerard Kuys, Categories: Classification, Dataset releases, Inter-linkage

Al sinds een jaar of tien ontsluit DBpedia de informatie in Wikipedia als data voor gebruik in applicaties en voor onderzoek. Dat is nog steeds een relevante bijdrage aan het streven naar Open Data, maar de tijd staat niet stil. De DBpedia Association heeft zichzelf een nieuwe formulering meegegeven van de opdracht die zij van zichzelf moet vervullen: Algemene en Gestandaardiseerde Toegang tot Kennisdepots (Knowledge Graphs). Hoe de DBpedia Association dit precies verwoordt is na te lezen in de tekst die Harald Sack, hoogleraar bij het Institut für Technologie in Karlsruhe (KIT), over de doelstelling heeft geformuleerd.

De nieuwe doelstelling gaat nog steeds uit van het aanbieden van Wikipedia-als-data, en van het opnemen van ook andere Knowledge Graphs in het totale aanbod van DBpedia. Met de nieuwe infrastructuur die onderweg is, wil DBpedia het echter ook mogelijk maken dat derden via DBpedia hun data beschikbaar stellen op dezelfde manier als nu gebeurt in de releases van DBpedia. Als data-aanleverende partij kun je binnen afzienbare tijd je data aanbieden, waarna DBpedia zorgt voor de indexering en de ontsluiting als Linked Open Data met links naar de overige data. Hiermee worden jouw gegevens ontsloten en gelijktijdig voorzien van verwijzingen naar tal van mogelijke onderwerpen. DBpedia neemt daarmee de rol van transparante tussenlaag voor dataverzamelingen op zich. Gebruikers kunnen het totale data-aanbod doorzoeken en van de data die hen interesseren een subset maken. In het voorjaar van 2019 zullen hiermee de eerste stappen worden gezet.