Wie gebruikt DBpedia?

May 18, 2018 by Gerard Kuys, Categories: Events

Het Nederlandstalig Chapter van DBpedia is een onderzoek begonnen om te inventariseren welke gebruikers DBpedia nu precies heeft. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Frank Walraven van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Basis van het onderzoeksmateriaal vormen de logbestanden, maar het blijkt wenselijk om deze gegevens aan te vullen met een gebruikersonderzoek. De enquete waarmee wij hopen aanvullende gegevens te verzamelen is te vinden op https://goo.gl/forms/8Y1UAAMJhWnbxoBp2

Voor het verbeteren van de datakwaliteit in DBpedia willen wij graag weten welke wensen onze gebruikers hebben. Vul daarom de enquete in onder bovenstaande link!