DBpedia Associatie

De DBpedia Associatie is in 2014 opgericht met het doel om een rechtspersoon te creëren die kan optreden als vertegenwoordiger van de DBpedia Contributors' Community. De vorm die hiervoor gekozen is, is als werkmaatschappij van het InfAI, een soort van incubator organisatie van de Universiteit van Leipzig. Het organogram van de centrale organisatie is te vinden op https://wiki.dbpedia.org/dbpedia-association.

In verschillende landen groeit DBpedia uit tot vast onderdeel van een nationale kennisinfrastructuur. Dit brengt kwalitetiseisen mee, waaraan moet worden voldaan door een organisatie met een vaste structuur en vaste verantwoordelijkheden. En verder - niet iedereen lijkt zich dit altijd te realiseren - betere kwaliteit komt niet gratis. Voor sommige soorten verbeteringen zijn investeringen nodig en moet dus ergens geld vandaan worden gehaald. Er moet een formeel kader worden ontwikkeld voor het maken van afspraken en voor het omgaan met financiële ondersteuning. In twee documenten ligt dit formele kader vast: