Domeinoverstijgende ontologie

April 29, 2015 by DBpedia, Categories: Research Project

DBpedia is een van de grootste ontologieën die meer dan één enkel domein omvat. In vergelijking met andere ontologieën, die:

  • gewoonlijk één specifiek domein in kaart brengen
  • worden opgesteld door betrekkelijk kleine groepen van kennisspecialisten
  • veel tijd en geld vergen voor onderhoud om ze actueel te houden wanneer kennisdomeinen op drift raken

heeft DBpedia verschillende voordelen:

  • DBpedia heeft betrekking op een groot aantal domeinen en benoemt daarin talrijke individuele eenheden
  • DBpedia is de uitdrukking van wat een community voor de stand van zaken houdt
  • DBpedia verandert mee met Wikipedia

DBpedia heeft ook nadelen, wanneer het vergeleken wordt met handgemaakte ontologieën zoals SUMO, OpenCyc, of Wordnet. Hiervan zijn te noemen:

  • DBpedia heeft een lossere structuur
  • De kwaliteit van de data in DBpedia is lager en bevat soms tegenstrijdige gegevens.

Eén van de manieren om de voordelen van elk van beide benaderingen te combineren is door DBpedia te koppelen aan ('linken met') handgemaakte ontologieën zoals OpenCyc, SUMO, of WordNet. Gebruikers (en applicaties) worden hierdoor in staat gesteld om de formele kennis van deze ontologieën te combineren met de populatie van eenheden zoals die uit DBpedia komt.

DBpedia bevat op dit moment

De koppeling van DBpedia aan deze ontologieën kan het resultaat van zoekacties verbeteren. Als je bijvoorbeeld weet, dat "steden ruimtelijke eenheden" zijn en dat "bergen ruimtelijke eenheden" zijn, dan kan een SPARQL engine zowel steden als bergen retourneren wanneer een query alleen om ruimtelijke eenheden gevraagd had.

URL van de DBpedia toepassing: 

http://dbpediawww.informatik.uni-leipzig.de/use-cases#