Research Project

Domeinoverstijgende ontologie

DBpedia is een van de grootste ontologieën die meer dan één enkel domein omvat. In vergelijking met andere ontologieën, die:

  • gewoonlijk één specifiek domein in kaart brengen
  • worden opgesteld door betrekkelijk kleine groepen van kennisspecialisten
  • veel tijd en geld vergen voor onderhoud om ze actueel te houden wanneer kennisdomeinen op drift raken

heeft DBpedia verschillende voordelen:

 
Subscribe to RSS - Research Project